Меню
Your Cart

Общи условия

Преди да използват този уеб сайт/електронен магазин, посетителите и потребителите му трябва внимателно да прочетат настоящите Общи Условия. Ако посетителите и потребителите използват този уеб сайт се счита, че са приели и са напълно съгласни с настоящите Общи Условия.

Настоящият текст съдържа Общите Условия, съгласно които “HONEY LIFESTYLE  LTD” предоставя услуги на потребителите си посредством електронен магазин, разположен на домейн honeylifestyle.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащане и ползване на платени услуги и продукти, предлагани от нас.

Правила за използване на сайта

“HONEY LIFESTYLE  LTD” в качеството си на фирма, която е създала и оперира електронния магазин на домейн honeylifestyle.bg, дава право на потребителите да зареждат и разглеждат всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че се спазват и се съобразяват всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този интернет сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Промяна на цени на стоки

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.

Доставка

Доставката се извършва с куриер в рамките на два до три (2-3 работни дни) като обичайната практика е до 2 дни!

Веднага след предаване на стоката на куриер, HONEY LIFESTYLE LTD се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. HONEY LIFESTYLE LTD не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на HONEY LIFESTYLE LTD. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, HONEY LIFESTYLE LTD не носи отговорност за тази стока.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката HONEY LIFESTYLE LTD не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, HONEY LIFESTYLE LTD се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Стоките, които HONEY LIFESTYLE LTD Ви предлага, са с подробно описание, снимков материал и срок на годност. Ако получите незаявен от вас артикул, имате право да откажете пратката (в рамките на двадесет и четири часа) и ако желаете ние ще подменим артикулите за своя сметка.

При установяване на дефект или погрешно изпратен артикул, моля не приемайте доставката от куриера! Имате право да се откажете от пратката!

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки и са защитени от авторско право.