Меню
Your Cart

Как се поръчва

Поръчки, цени, начин на плащане и доставка


1. Доставка:
Доставката се извършва с куриер в рамките на два до три (2-3 работни дни) като обичайната практика е до 2 дни!
Ако желаете фиксиран ден и час за доставка (това е допълнителна услуга, която оскъпява доставката), моля заявете това си желание преди потвърждаване на Вашата поръчка или по телефона.

Веднага след предаване на стоката на куриер, HONEY LIFESTYLE LTD се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. HONEY LIFESTYLE LTD не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на HONEY LIFESTYLE LTD. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, HONEY LIFESTYLE LTD не носи отговорност за тази стока.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката HONEY LIFESTYLE LTD не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, HONEY LIFESTYLE LTD се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Стоките, които HONEY LIFESTYLE LTD Ви предлага, са с подробно описание, снимков материал и срок на годност. Ако получите незаявен от вас артикул, имате право да откажете пратката (в рамките на двадесет и четири часа) и ако желаете ние ще подменим артикулите за своя сметка.
При установяване на дефект или погрешно изпратен артикул, моля не приемайте доставката от куриера! Имате право да се откажете от пратката!

2. Начин на плащане:
Плащането се извършва след получаването на пратката, на куриера. Имате право да проверите съдържанието и вида на стоките, преди да извършите плащането.

3. Цени:
Всички цени са с включен ДДС.

4. Цена за доставка :

Моля, вижте тарифите на куриера Спиди. Цените са с ДДС.

5. Наличност на стоки:
При изчерпване на някои артикули е указано, че продуктът не е наличен!