Тази политика е част от общите условия на уеб сайта www.honeylifestyle.bg.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.

Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

HONEYLIFESTYLE LTD спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

HONEYLIFESTYLE LTD ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. HONEYLIFESTYLE LTD няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.

Гарантираме Ви, че вашият е-мейл адрес не се предоставят от нас на трети лица.

Можем да разкрием, поправим, заличим вашите лични данни при писменна молба от ваша страна.

Предоставената информация се използва за целите на вашето обслужване. Ако сте регистриран потребител, можете да редактирате вашите данни, като влезете в профила си.

Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите, за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта www.honeylifestyle.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация